GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, ürünün fatura kesim tarihinden itibaren başlar ve 24 aydır.

Bilgisayarların ve OEM olarak satılan ürünlerin tamamı minimum 24 ay garanti kapsamına dahildir.

Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın Zümrüdü Anka Bilişim Teknolojileri Yazılım Donanım San. Tic. A.Ş. Yetkili Servisine, yetkili servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Zümrüdü Anka Bilişim Teknolojileri Yazılım Donanım San. Tic. A.Ş.’nin yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.
Ürünün;
Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya firmamız yetkililerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde, ücretsiz olarak değiştirme veya bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi işlemi yapılacaktır.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;
Ürünün ve muhteviyatındaki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması durumunda
Ürünün Zümrüdü Anka Bilişim Teknolojileri Yazılım Donanım San. Tic. A.Ş. Yetkili Servis elemanları dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda
Ürünün ve muhteviyatındaki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda
Firmamız ve yetkili servislerimizin dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda
Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda
Cihazın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden kaynaklanan arızalar durumunda
Arıza veya hasar, Zümrüdü Anka Bilişim Teknolojileri Yazılım Donanım San. Tic. A.Ş.’nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuş ise
Yazılımdan kaynaklanan hatalar ve virüslerden kaynaklanan arızalar durumunda
Arızalı parça değişiminin Zümrüdü Anka Bilişim Teknolojileri Yazılım Donanım San. Tic. A.Ş. Yetkili teknik servisleri haricinde ve/veya Zümrüdü Anka Bilişim Teknolojileri Yazılım Donanım San. Tic. A.Ş. garantisi olmayan parçalar ile yapılması durumunda

Cihazla beraber verilen sarf malzemeleri (USB, kablo vs.) garanti kapsamı dışındadır.

Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Zümrüdü Anka Bilişim Teknolojileri Yazılım Donanım San. Tic. A.Ş. yetkili servisi veya Zümrüdü Anka Bilişim Teknolojileri Yazılım Donanım San. Tic. A.Ş.’nin düzenleyeceği raporla belirlenir.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Cevabı yukarıda bulunmayan sorunuz varsa iletişim formu‘ nu kullanarak bize yazabilirsiniz.